Podmínky

 

„Tímto uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a platnými právními předpisy České republiky svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to mého jména a příjmení a e-mailové adresy, za účelem jejich zařazení a uchování v elektronické databázi pro zasílání obchodních sdělení týkající se nabídky zboží a služeb společnosti GLIM Care s.r.o., IČO: 28077407, se sídlem 391 18 Choustník, č.p. 12 a společnosti Dr. Očko s.r.o., IČO: 03197433, se sídlem Mattioliho 3274/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10. Jsem srozuměn/a s tím, že mi uvedená obchodní sdělení budou zasílána prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Souhlasím s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje byly zpracovány pouze společností GLIM Care s.r.o., IČO: 28077407, se sídlem 391 18 Choustník a  Dr. Očko s.r.o., se sídlem Mattioliho 3274/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, jakožto správci osobních údajů.

 

Prohlašuji, že tento souhlas je dobrovolný, že jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Beru na vědomí, že v případě odvolání mého souhlasu budou mé osobní údaje z databáze správce osobních údajů vymazány a nebudou dále zpracovány. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na můj případný předchozí souhlas, který jsem udělil/a za stejným účelem již dříve. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.“